Tôi bán gấp sim tứ quý tại Hải Phòng

Ban sim dep tu quy tai Hai Phong (bạn hãy click để xem danh sách mới nhất)
0164571.3333 ….. 01645713333 …..gia ban….. 1200000
0169483.7777 ….. 01694837777 …..gia ban….. 2550000
0123688.6666 ….. 01236886666 …..gia ban….. 32400000
086806.5555 ….. 0868065555 …..gia ban….. 17100000
088868.4444 ….. 0888684444 …..gia ban….. 8550000
0125857.6666 ….. 01258576666 …..gia ban….. 5700000
0127576.8888 ….. 01275768888 …..gia ban….. 9900000
090705.2222 ….. 0907052222 …..gia ban….. 22500000
094766.0000 ….. 0947660000 …..gia ban….. 11700000
0165729.3333 ….. 01657293333 …..gia ban….. 1200000
0129392.8888 ….. 01293928888 …..gia ban….. 13500000
0169647.5555 ….. 01696475555 …..gia ban….. 2700000
0125334.6666 ….. 01253346666 …..gia ban….. 5700000
0123676.1111 ….. 01236761111 …..gia ban….. 2300000
0167394.3333 ….. 01673943333 …..gia ban….. 1200000
0125330.8888 ….. 01253308888 …..gia ban….. 9900000
099795.3333 ….. 0997953333 …..gia ban….. 8740000
0127782.8888 ….. 01277828888 …..gia ban….. 18000000
0168354.7777 ….. 01683547777 …..gia ban….. 2500000
0123444.1111 ….. 01234441111 …..gia ban….. 10800000
0167564.3333 ….. 01675643333 …..gia ban….. 1200000
0127949.8888 ….. 01279498888 …..gia ban….. 22500000
0127777.4444 ….. 01277774444 …..gia ban….. 43200000
0123737.9999 ….. 01237379999 …..gia ban….. 59400000
0163834.3333 ….. 01638343333 …..gia ban….. 1500000
091467.5555 ….. 0914675555 …..gia ban….. 36000000
0125862.8888 ….. 01258628888 …..gia ban….. 9900000
0125763.9999 ….. 01257639999 …..gia ban….. 7600000
0123325.7777 ….. 01233257777 …..gia ban….. 7410000
086892.7777 ….. 0868927777 …..gia ban….. 14400000
0129898.3333 ….. 01298983333 …..gia ban….. 9000000
0123736.8888 ….. 01237368888 …..gia ban….. 27000000
0125633.8888 ….. 01256338888 …..gia ban….. 25200000
099777.1111 ….. 0997771111 …..gia ban….. 23400000
0129557.5555 ….. 01295575555 …..gia ban….. 8170000
0163986.1111 ….. 01639861111 …..gia ban….. 1500000
Sim so dep mua tại Phường 14 Quận 5 TPHCM
099755.0000 ….. 0997550000 …..gia ban….. 6180000
0125499.7777 ….. 01254997777 …..gia ban….. 6180000
0127877.6666 ….. 01278776666 …..gia ban….. 5600000
0163276.0000 ….. 01632760000 …..gia ban….. 1540000
093863.7777 ….. 0938637777 …..gia ban….. 35100000
099771.8888 ….. 0997718888 …..gia ban….. 68400000
093125.2222 ….. 0931252222 …..gia ban….. 27180000
0166648.2222 ….. 01666482222 …..gia ban….. 1950000
0129557.9999 ….. 01295579999 …..gia ban….. 32400000
0167533.6666 ….. 01675336666 …..gia ban….. 10800000
0123358.7777 ….. 01233587777 …..gia ban….. 8000000
0120450.3333 ….. 01204503333 …..gia ban….. 1900000
099777.1111 ….. 0997771111 …..gia ban….. 23400000
0166591.3333 ….. 01665913333 …..gia ban….. 1500000
099794.7777 ….. 0997947777 …..gia ban….. 22500000
0129899.6666 ….. 01298996666 …..gia ban….. 9900000
0127775.9999 ….. 01277759999 …..gia ban….. 45000000
083600.9999 ….. 0836009999 …..gia ban….. 45000000
0129993.2222 ….. 01299932222 …..gia ban….. 6650000
0123367.9999 ….. 01233679999 …..gia ban….. 18000000
0127950.8888 ….. 01279508888 …..gia ban….. 9900000
094433.5555 ….. 0944335555 …..gia ban….. 70200000
0164618.3333 ….. 01646183333 …..gia ban….. 1500000
0165724.3333 ….. 01657243333 …..gia ban….. 1200000
0124399.6666 ….. 01243996666 …..gia ban….. 7320000
0168439.3333 ….. 01684393333 …..gia ban….. 3740000
0164609.3333 ….. 01646093333 …..gia ban….. 1500000
0129390.8888 ….. 01293908888 …..gia ban….. 18000000
0124215.9999 ….. 01242159999 …..gia ban….. 7120000
0126696.0000 ….. 01266960000 …..gia ban….. 7000000
0129666.2222 ….. 01296662222 …..gia ban….. 12150000
0124335.8888 ….. 01243358888 …..gia ban….. 18000000
Cần bán tại blogspot của tôi :
http://25.sim5.net/
ĐT: 0439.97.98.99 - 0912855663 - thanh xuan ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét